Kontakt

Trulik Medical Tech, s. r. o.

Obchodné oddelenie
Jánošíkova 15 C
010 01 Žilina

office@trulikmedicaltech.com

+421 41 7635 545
+421 908 549 058

Trulik Medical Tech, s. r. o.

Servisné oddelenie
Jedľová 26
010 04 Žilina

sales@trulikmedicaltech.com

+421 41 7635 545
+421 905 648 117